top of page

INFORMASJON TIL LEVERANDØRER

Bruktskisalg og varemesse 2020

Bærum Skiklub (BSK) gjentar suksessen og arrangerer varemesse og bruktskisalg!


Utvalgte leverandører kan delta og motta 80% av salgssum – 20% beholder klubben til finansiering av treningsopplegg og drift.


Med ca 5000 besøkende er det stort behov for varer – nesten alt blir solgt. I fjor var det knapphet på alpint støvler og twintip til barn.Sted

Kadettangen 14, Sandvika, Bærum (innendørshallen)Tid

Onsdag 7. oktober kl 18-21 - kun innlevering av utstyr

Torsdag  8. oktober kl 18-21 - kun innlevering av utstyr

Fredag 9. oktober kl 15-21 - salg og innlevering

Lørdag 10. oktober kl 10-18 - salg og innlevering

Søndag 11. oktober kl 11-16 - salg

Søndag 11. oktober kl 16-19 - utlevering usolgte varer

Forretningsmodell

 • Dugnadsbasert provisjonssalg av brukt vintersportsutstyr med betydelig innslag av nye varer

 • 50% av arealet i hallen disponeres av importører, forhandlere andre aktører i sportsbransjen som ønsker å selge demonstrasjonsvarer, fjorårets modeller og andre varer som passer for salg på arrangementet.

 • BSK Bruktskisalg er et av Norges største arrangement i sitt slag med en bruttoomsetning på ca MNOK 4. Anslagsvis 4 000-5000 besøkende. Gratis inngang.

 • Organisert som stands langs en «handlegate» innen i fotballhallen på Kadettangen

 • Vareprisen må være attraktiv for kundene og være billigere enn det forbruker kan oppnå på tilbud i butikk

 • BSK Alpint dekker alle kostnader knyttet til leie av lokaler, markedsføring etc.

 • BSK tar 20% provisjon av brutto omsetning til leverandør, men ellers er det «gratis» for leverandør å delta.

 • Felles kassefunksjon for hele hallen som driftes av BSK i samarbeid med leverandør av dataløsning. Oppgjør fra BSK innen ca en uke. BSK beholder provisjonen som tilfaller BSK og utbetaler resterende.

 • Hver enkelt leverandør svarer mva av brutto omsetning etter gjeldende regelverk (dvs at for en vare som kunden betaler kr 100 for i felleskassen skal leverandør i eget regnskap svare kr 20 i mva). Leverandør får spesifisert rapport fra systemet over solgte varer.

 • BSK kan dedikere ressurser til å bistå med salg hvis leverandør har lite ressurser til dette selv.


Markedsføring

 • BSK setter opp mer enn 50 plakater og bannere «over alt» i Asker og Bærum

 • Utstrakt bruk av Facebook for å markedsføre arrangementet

  • I 2019 fikk Facebook arrangementet ca 4000 interesserte

 • Annonserer på Instagram og Google Display Network i tillegg

 • Forsøker å få redaksjonell omtale i lokale medier


Merking av varer

 • Varer må strekkodemerkes – enten med standard butikkoder eller med strekkodelapper som settes på varen i anledning Bruktskisalget og som er generert av BSKs samarbeidspartner på datasiden

 • Selv om varen er merket med standard strekkode må varen meldes inn i systemet. Dette gjøres ved at leverandør registrerer varer som legges ut for salg på Bruktskisalget i et regneark som sendes til oss ca en uke før bruktskisalget gjennomføres

 • Leverandør bestemmer hvor detaljert hver enkelt vare skal identifiseres

 • Leverandør får tilsendt eller utlevert merkelapper i hallen ved innlevering av varer (avhengig av hvor tidlig man er ute). Vi anbefaler at man er tidlig ute og merker varene på eget lager før de leveres inn.


Annet

 • BSK har kiosk/kafeteria i hallen med salg av bl.a. hjemmebakte kaker og vafler

 • Fredagen er den mest hektiske dagen med nesten 50% av omsetningen. Stor publikumstilstrømning allerede fra kl 1500 med lang kø utenfor hallen.


Kontaktpersoner bruktskisalg


Alexander Foss, leverandøransvarlig BSK Bruktskisalg og varemesse

tlf 901 96 950, e-post: alex@hoviksped.no


Jørgen Loeng, Markedsføringsansvarlig

Tlf 90660062, e-post jmloeng@gmail.com


Fred Arne Bakken, leder BSK Bruktskisalg

tlf 926 19 398,  epost: fred.arne.bakken@fifteen.no

Leverandor: Text
bottom of page